Meld inn produksjon

Ønsker DU å spille på Marked for Musikk? Fra 1. januar 2025 kan utøvere sende oss programforslag til Marked for Musikk 2025.

Programrådet legger programmet for Marked for Musikk i perioden januar- april. Programrådet ser også forestillinger og konserter live, når det er mulig. Tips oss derfor gjerne hvis din forestillingen vises live.

Siste frist for å melde inn produksjoner er 1. mars 2025.

Klikk her for å melde inn din produksjon

Marked for Musikk arrangeres i Bodø i 2024!

I 2024 blir et spennende og annerledes år for Marked for Musikk, men også for hele landet, siden Bodø og Nordland fylkeskommune er Europeisk kulturhovedstad!
Marked for Musikk bli en del av Bodø2024, og arrangeres i Bodø, 16.-19. september. For å tiltrekke seg de beste internasjonale konsertene, samarbeider vi også med den internasjonale visningsarenaen YAMsession (Young Audience Music session).

Innholdet på Marked for Musikk vil som alltid hovedsakelig være kvalitetskonserter for barn og ungdom. I tillegg til norske og internasjonale konserter, blir det faglig innhold, produsentforum, prisutdelinger, ispedd noen spennende impulser fra kulturhovedstaden Bodø2024. Arrangementet vil bli noe større enn vi er vant til, og med et internasjonalt preg.

Til utøvere som ønsker å spille på Marked for Musikk:

Produksjoner som har blitt vist på Marked for Musikk før, vises ikke på nytt. Dersom du tidligere har spilt på Spot on!, og i etterkant har produsert en konsert kan den vises i dagprogrammet. Alle gode produksjoner interessante: Produserte, ikke produserte, norske, utenlandske, nye, gamle, barnehage, grunnskole og videregående skole. Konsert for små og store arrangører, kulturhus, festivaler eller gymsalen. Dersom du har sendt inn et programforslag tidligere år og ikke blitt tilbudt plass, kan det være en god idé å gjøre et nytt opptak hvis dere ønsker å melde inn forslaget på nytt.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

NB: Det er viktig at dere legger ved link til et nyere live videoopptak med anstendig lydkvalitet, aller helst vil vi se hele produksjonen/konserten. Dersom dere mangler opptak og programrådet ikke får sett konserten live, er det ikke mulig for programrådet å foreta en vurdering av en produksjon.

Har du allerede sendt inn et programforslag til oss?

Utøvere besvares i god tid før sommerferien. Ta kontakt hvis det haster med en tilbakemelding før den tid.

Programansvarlig i 2024: Charlotte Jenssen Wergeland
epost: chajen@nfk.no
Tel: +47 922 61 707

Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller vår FAQ

Marked for Musikk