Kulturverter

Elever fra Alstad ungdomsskole i Bodø skal introdusere konsertene, rigge og sørge for at deltagere og utøvere er godt ivaretatt.

I forkant av Marked for Musikk hvert år, arrangerer vi kulturvertkurs. Her får elevene trening i rollene de skal ha under arrangementet.