Kulturverter

Elever på Mellomhagen ungdomsskole introduserer konsertene, rigger og sørger for at deltagere og utøvere er godt ivaretatt.

I forkant av Marked for Musikk hvert år, arrangerer vi kulturvertkurs. Her får elevene trening i rollene de skal ha under arrangementet.