Om Marked for Musikk

Marked for Musikk er Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge. I løpet av tre effektive dager kan arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Det er også en viktig møteplass for bransjen, og en plass der kompetanse og erfaring deles.

Marked for Musikk sitt overordnede mål, er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet.

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik kommune og Kulturtanken og ble arrangert for første gang i 2010. I 2021 er Marked for Musikk igjen vertskap for det internasjonale showcaset YAMsession – (Young Audience Music) en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging.