Om Marked for Musikk

Marked for Musikk er Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge. I løpet av tre effektive dager kan arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Det er også en viktig møteplass for bransjen, og en plass der kompetanse og erfaring deles.

Marked for Musikk sitt overordnede mål, er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet.

Marked for Musikk arrangeres av Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, i samarbeid med Kulturtanken og ble arrangert for første gang i 2010. I 2016 og 2021 samarbeidet vi også med Jeunesses Musicales International og var vertskap YAMsession (Young Audiences Music) – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging.
I 2024 samarbeider vi igjen med YAMsession, og arrangeres i Bodø, som en del av Europerisk kulturhovedstad. NB: Datoene for Marked for Musikk 2024 er 16.-19. september.
Nordland fylkeskommune er prosjektleder og arrangør av Marked for Musikk 2024.