Produsentforum

Produsentforum er kort forklart «live konsertproduksjon». Den første dagen på Marked for Musikk får publikum/deltakerne oppleve en konsert som ikke er helt ferdig. Den er kanskje ikke produsert eller tilpasset en ung målgruppe, eller ideen er kanskje ikke ferdig utviklet. To erfarne musikkprodusenter og/eller regissører samarbeider der etter med musikerne i løpet av to intense døgn i Larvik, for å utvikle produksjonen til en ung målgruppe. Resultatet av deres jobb får alle deltakerne se senere under Marked for Musikk, hvor det også er elever i aktuell målgruppe blant publikum. 

Produsentforum er en lærerik seanse for alle som jobber med performativ kunst, spesielt for de som jobber med å utvikle nye produksjoner. Ved å oppleve konserten før og etter tilpasninger får man innblikk i hvilke grep og forandringer som er gjort, og man får se hvordan en musikkproduksjon kan utvikles. Deltakerne oppfordres til å komme med sine innspill og refleksjoner i sofasamtale som skjer etter visningene. 

Vil du vite med om produsentforum, kontakt Morten Brenne i Kulturtanken på e-post: mb@kulturtanken.no

For å søke om å spille på produsentforum, registrer din produksjon her innen 1. mai – og skriv «Produsentforum» i kommentarfeltet. 


Deltakerne på produsentforum 2022 forteller:

Produsentforum er en unik mulighet for musikere! I 2022 deltok Ingunn Graedler Listuen og Ola Torben Garberg med produksjonen «For hver natt og dag». Her er hva de sier om opplevelsen:

Hvordan bidro samarbeidet med de to produsentene, og innspillene fra publikum, til å forbedre og tilpasse konserten til målgruppen?

– Det gjorde at vi greide å tydeliggjøre budskapene våre, og jobbet med å finne en rød tråd. Vi ble også bevisste hvordan vi skulle henvende oss til et yngre publikum, og holde på oppmerksomheten deres.

Hvordan vil dere beskrive arbeidsprosessen mellom de to visningene?

– Morsom, inspirerende og intens! Det var mye utprøving av idéer, og vi fikk være kreative sammen med produsentene. Vi hadde et trygt og godt samarbeid, og greide å komme oss ut av komfortsonen.

Fikk dere noen aha-opplevelser underveis?

– Vi ble bevisstgjort hvor annerledes man kan forholde seg til yngre publikum enn voksne.

Hva var det viktigste dere tok med dere fra opplevelsen?

– Hvordan vi kunne bruke koreografier til å understreke og framheve innholdet i sangene.

Ville dere anbefale andre utøvere å «ha hovedrollen» under Produsentforum?

– Absolutt, det var en lærerik og morsom opplevelse!

 

Produsentforum arrangeres av Kulturtanken i samarbeid med Marked for Musikk.