Meld inn produksjon

Programrådet legger hovedsakelig programmet for Marked for Musikk i perioden februar – mai, men også utenfor denne perioden er det mulig å melde inn programforslag.

Innmeldingsskjema finner du her.

Utøvere besvares fortløpende. Det tar litt tid å legge alle brikkene i dette puslespillet, og det kan derfor ta litt tid før dere får svar. Ta kontakt hvis du trenger en raskere avklaring! Vi anbefaler utøvere som ønsker plass i programmet å melde inn sin produksjon før 1. mai. Etter 1. mai er det sannsynligvis få plasser igjen i programmet.

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: linda.helseth@vtfk.no
Tel: +47 913 45 733


Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ