Meld inn produksjon

Ønsker du å spille på Marked for Musikk? 
I januar åpnes det for å melde inn nye produksjoner til Marked for Musikk. Programrådet legger hovedsakelig programmet for Marked for Musikk i perioden februar – mai. Programrådet ser også forestillinger og konserter live, når det er mulig. Tips oss derfor gjerne hvis din forestillingen vises.

Har du sendt inn et programforslag til oss? 
Utøvere besvares fortløpende. Det tar litt tid å legge alle brikkene i dette puslespillet, og det kan derfor ta litt tid før dere får svar. Ta kontakt hvis du trenger en raskere avklaring! Vi anbefaler utøvere som ønsker plass i programmet å melde inn sin produksjon før 1. mai. Etter 1. mai er det sannsynligvis få plasser igjen i programmet.

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: linda.helseth@vtfk.no
Tel: +47 913 45 733


Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ