Meld inn produksjon

Ønsker DU å spille på Marked for Musikk? Fra januar 2023 kan utøvere sende oss programforslag til Marked for Musikk 2023.

Programrådet legger hovedsakelig programmet for Marked for Musikk i perioden februar – mai. Programrådet ser også forestillinger og konserter live, når det er mulig. Tips oss derfor gjerne hvis din forestillingen vises live.

Siste frist for å melde inn produksjoner er 1. mai.

Klikk her for å melde inn din produksjon

Til utøvere som ønsker å spille på Marked for Musikk:

Produksjoner som har blitt vist på Marked for Musikk før, vises ikke på nytt. Dersom du tidligere har spilt på Spot on!, og i etterkant har produsert en konsert kan den vises i dagprogrammet. Alle gode produksjoner interessante: Produserte, ikke produserte, norske, utenlandske, nye, gamle, barnehage, grunnskole og videregående skole. Konsert for små og store arrangører, kulturhus, festivaler eller gymsalen. Dersom du har sendt inn et programforslag tidligere år og ikke blitt tilbudt plass, kan det være en god ide å gjøre et nytt opptak hvis dere ønsker å melde inn forslaget på nytt.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

NB: Det er viktig at dere legger ved link til et nyere live videoopptak med anstendig lydkvalitet, aller helst vil vi se hele produksjonen/konserten. Dersom dere mangler opptak og programrådet ikke får sett konserten live, er det ikke mulig for programrådet å foreta en vurdering av en produksjon.

Har du allerede sendt inn et programforslag til oss?

Utøvere besvares i løpet av mai måned. Ta kontakt hvis det haster med en tilbakemelding før den tid.

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: linda.helseth@vtfk.no
Tel: +47 913 45 733


Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ