Meld inn produksjon

Ønsker du å spille på Marked for Musikk?
Her kan du melde inn din produksjon

I januar 2021 åpnes det for å melde inn nye produksjoner til Marked for Musikk. Programrådet legger hovedsakelig programmet for Marked for Musikk i perioden februar – mai. Programrådet ser også forestillinger og konserter live, når det er mulig. Tips oss derfor gjerne hvis din forestillingen vises live.
Vi anbefaler utøvere som ønsker plass i programmet å melde inn sin produksjon før 1. april, jo før jo bedre. Etter 1. april er det sannsynligvis få plasser igjen i programmet.

Utvider med internasjonalt program
Såfremt korona ikke setter en stopper for planene, vil Marked for Musikk 2021 utvides med det europeiske arrangementet YAMsession. I praksis vil det si business as usual, tre dager stappfulle av konserter beregnet på et ungt publikum. Men arrangementet vil bli en del større og ha et internasjonalt preg. Konsertene blir både norske og utenlandske, det samme blir gjestene som kommer på Marked for Musikk. I tillegg til alle visningene blir det et større faglig program, produsentforum og prisutdelinger.

Til utøvere som ønsker å spille på Marked for Musikk:
Alle gode produksjoner er interessante: Produserte, ikke produserte, norske, utenlandske, nye, gamle, barnehage, grunnskole og videregående skole. Konsert for små og store arrangører, kulturhus, festivaler eller gymsalen.
NB: Det er viktig at dere legger ved link til et nyere videoopptak med anstendig lydkvalitet, aller helst vil vi se hele produksjonen/konserten. Dersom dere mangler opptak og programrådet ikke har sett konserten live, er det dessverre umulig for programrådet å å ta en rettferdig vurdering.

Har du allerede sendt inn et programforslag til oss? 
Utøvere besvares fortløpende. Det vil dessverre ta tid før programrådet kan legge det endelige programmet i år, på grunn av usikkerheten omkring korona og gjennomføringen av YAMsession. Vi gjør derfor oppmerksom på at tilbakemelding sannsynligvis ikke gis før i april/mai. Ta kontakt hvis det haster med en tilbakemelding før den tid.

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: linda.helseth@vtfk.no
Tel: +47 913 45 733


Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ