Musikkantenner

 

På Marked for Musikk kan du få en musikkantennes ærlige og umiddelbare mening om en konsert. En «musikkantenne» er et barn eller ungdom som ser et utvalg konserter, og deres oppgave er å formidle sin opplevelse til voksne som deltar på arrangementet – helt uten filter og regi.

Musikkantennene går på Langestrand skole og Mellomhagen ungdomsskole. Arrangementet ville ikke vært det samme uten disse fantastiske barna og ungdommene.