Musikk-antenner

På Marked for Musikk kan du få en Musikk-antennes ærlige og umiddelbare mening om en konsert. En Musikk-antenne er et barn som ser et utvalg konserter, og formidler sin umiddelbare opplevelse til voksne som deltar på arrangementet – helt uten filter og regi. Musikk-antennene er spesielt glad i konkrete spørsmål fra de voksne.

Eksempler på spørsmål som Musikk-antennene vil gi deg gode svar på er:

  • Hva la du mest merke til ved denne konserten?
  • Hvordan ville du beskrevet dette for en i klassen din?
  • Hva likte du best ved konserten?
  • Kunne noe vært gjort annerledes?
  • Ville konserten fungert for klassen din (hvorfor/hvorfor ikke)?

Arrangementet ville ikke vært det samme uten Musikk-antennene. De har de siste årene blitt kurset i forkant av arrangementet av skribent, journalist, redaktør og kritiker, Ida Habbestad. Ida følger de også tett opp under arrangementet.