Musikkantenner

 

På Marked for Musikk kan du få en musikkantennes ærlige og umiddelbare mening om en konsert. En «musikkantenne» er et barn som ser et utvalg konserter, og deres oppgave er å formidle sin opplevelse til voksne som deltar på arrangementet – helt uten filter og regi.

Musikkantennene går på Langestrand skole. Arrangementet ville ikke vært det samme uten disse fantastiske barna.