FAQ

 

Er det en søknadsfrist?
Det er ikke en søknadsfrist for innsending av norske konsertforslag, men programmering for årets arrangement foregår i hovedsak fra januar til mai. Vi anbefaler derfor artister å sende inn forslag innen mars.

Hvem kommer på Marked for Musikk?
Deltakerne på Marked for Musikk består i stor grad av arrangører og produsenter for barne- og ungdomskonserter i skolen (Den kulturelle skolesekken), i tillegg til arrangører for kulturhus og et mindretall festivaler. Vi jobber kontinuerlig med å heve andelen deltakere fra kulturhus, festivaler og litteraturhus/biblioteker.

Betaler Marked for Musikk honorar til utøvere?
Marked for Musikk er en markedsplass og betaler ikke honorar for ordinære visninger. Utøvere som gjør en jobb for Marked for Musikk på andre måter (offentlige konserter under arrangementet, foredrag og lignende honoreres på vanlig måte.

Hvilke utgifter dekker Marked for Musikk?
Utøvere får dekket reise, opphold, mat under arrangementet og tekniske behov.

Hvilke markedskanaler får jeg tilgang til?
Informasjon om konserten legges ut på nettsida vår. I tillegg trykker vi en programkatalog med informasjon om konserten og kontaktinfo. Katalogen deles ut under arrangementet og legges ut digitalt på nettsida vår.

Har dere sjangerbegrensninger?
Nei. Vi ønsker å vise en bredde i sjangre.

Får jeg vise fram hele konserten/musikkproduksjonen?
Produksjoner i dagprogrammet får normalt 30 minutter. Spot on er kortere innslag etterfulgt av en sofaprat med konferansier.

Er det barn tilstede under konsertene?
Vi har et godt samarbeid med lokale skoler og barnehager og gjør vårt beste for å sørge for at målgruppen barn/unge er tilstede under visningen av konserten, dette gjelder spesielt visningene i dagprogrammet.

Hvor mange deltakere kan jeg vente meg under framføringen av konserten/musikkproduksjonen?
De siste årene har det vært mellom 75 og 110 deltakere pr. dag. Programmet legger opp til noen parallelle visninger, så vi kan aldri vite sikkert hvilken konsert publikum velger å gå på. Du kan oppleve at noen deltakere går inn og ut av konsertene for å få med seg begge, men dette foregår som oftest meget diskret.

Får jeg oppdrag etter å ha vist meg fram på Marked for Musikk?
Tilbakemeldinger vi har fått viser at ca 80% av utøverne får flere oppdrag i etterkant av arrangementet. Vi kan også vise til at 99 % av utøvere som har besvart spørreundersøkelsen vår de siste årene vil anbefale andre artister å delta på Marked for Musikk.

 

Dersom har du har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss!