FAQ

 

Er det en søknadsfrist?
Det er ikke en søknadsfrist for innsending av norske konsertforslag, men programmering for årets arrangement foregår i hovedsak fra januar til mai. Vi anbefaler derfor artister å sende inn forslag innen mars.

Hvem kommer på Marked for Musikk?
Deltakerne på Marked for Musikk består i stor grad av arrangører og produsenter for barne- og ungdomskonserter i skolen (Den kulturelle skolesekken), i tillegg til arrangører for kulturhus og et mindretall festivaler. Vi jobber kontinuerlig med å heve andelen deltakere fra kulturhus, festivaler og litteraturhus/biblioteker.

Betaler Marked for Musikk honorar til utøvere?
Marked for Musikk betaler ikke honorar for visningene, men dekker utgifter ved deltagelsen (reise, opphold, måltider, teknikk). Det er viktig å presisere at Marked for Musikk er en markedsplass og ikke en spillejobb. Tenk på det som en messe, der folk kan få vise frem sine produkter til potensielle kjøpere, altså en mulighet til å vise frem en produksjon for arrangører fra hele Norge. Det er 100% frivillig og kun et tilbud for de som synes det er interessant.

Hvilke utgifter dekker Marked for Musikk?
Utøvere får dekket reise, opphold (på Farris bad såfremt det er plass der), mat under arrangementet og tekniske behov.

Hvilke markedskanaler får jeg tilgang til?
Informasjon om konserten legges ut på nettsida vår.

Har dere sjangerbegrensninger?
Nei. Vi ønsker å vise en bredde i sjangre.

Får jeg vise fram hele konserten/musikkproduksjonen?
Produksjoner i dagprogrammet får normalt 30 minutter. Spot on! er kortere innslag etterfulgt av en sofaprat med konferansier.

Er det barn tilstede under konsertene?
Vi har et godt samarbeid med lokale skoler og barnehager og gjør vårt beste for å sørge for at målgruppen barn/unge er tilstede under visningen av konserten, dette gjelder spesielt visningene i dagprogrammet.

Hvor mange deltakere kan jeg vente meg under framføringen av konserten/musikkproduksjonen?
De siste årene har det vært mellom 75 og 110 deltakere pr. dag. Programmet legger opp til noen parallelle visninger, så vi kan aldri vite sikkert hvilken konsert publikum velger å gå på. Du kan oppleve at noen deltakere går inn og ut av konsertene for å få med seg begge, men dette foregår som oftest meget diskret.

 

Dersom har du har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss!