Programråd og Strategisk råd

 

Programrådet
Består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Medlemmer i programrådet skiftes ut med jevne mellomrom. Mandatet til rådet er å bistå programansvarlig i utvelgelsen av det musikalske programmet. Programrådet vurderer omtrent 200 produksjoner i året, etter Ønskekvistmodellens metode. Programmet legges hovedsakelig i perioden februar-mai. Programrådet møtes månedlig i perioden desember – august.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.
I 2020 er Marked for Musikk vertskap for YAMsession, og produksjoner som fungerer internasjonalt er derfor spesielt relevant.

 • Vegar Vårdal – Riksscenen / utøverrepresentant
 • Tor- Andre’ Moritsgard – Rabalderfestivalen
 • Siri Kvambe – Samspill International Music Network
 • Dominic Wilson – Nordic Black Theatre
 • Monica Storjordet – Asker kulturhus
 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold og Telemark fylkeskommune/ Marked for Musikk
  Programansvarlig og leder i programrådet

 

Strategisk råd
Bidrar i strategiske diskusjoner om både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet bidrar til å videreutvikle markedsplassene og sikre at arrangementene er relevante for sine nettverk.

Mandat:
Et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst.

Arbeidsform:
– Møtes to ganger i året der de evaluerer og diskuterer strategi og aktuelle problemstillinger.
– Deltar på Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst.
– Deler aktuell informasjon om markedene i egne nettverk gjennom hele året.

 • Norske kulturhus – Nina Hodneland
 • Festspillene i Nord-Norge – Sølvi Katrine Andersen
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Bærum kulturhus – Marianne Bilger
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Scenekunstbruket – Ådne Sekkelsten
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger – Kristine Aano Oyier
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Creo – forbundet for kunst og kultur)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold og Telemark fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth