Programråd og Strategisk råd

Programrådet

Marked for Musikk programråd består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Programansvarlig for Marked for Musikk og kulturtankens fagansvarlige for musikk er faste medlemmer i rådet. Øvrige medlemmer i programrådet rulleres hvert tredje år.
Programrådet vurderer 100-200 produksjoner i året, etter Ønskekvistmodellens metode. Programmet legges hovedsakelig i perioden februar-mai. Medlemmene i programrådet vurderer individuelt alle innsendte produksjoner i sin helhet. Rådet møtes månedlig i perioden desember – august der rådet sammen diskuterer seg frem til en felles konklusjon, på bakgrunn av skriftlige vurderinger fra hvert enkelt medlem.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

 • Sarah Camille Ramin Osmundsen – utøverrepresentant
 • Øyvind Lyslo, DKS-representant / Vestland fylkeskommune
 • Tor André Moritsgard – Rabalderfestivalen
 • Monica Storjordet – Asker kulturhus
 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Linda Gjersøe Helseth – Programansvarlig for Marked for Musikk / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Strategisk råd

Bidrar i strategiske diskusjoner om både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet bidrar til å videreutvikle markedsplassene og sikre at arrangementene er relevante for sine nettverk.

Strategisk råd er et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst.
Rådet evaluerer og diskuterer strategi og aktuelle problemstillinger for begge markedene.

 • Norske kulturhus – Nina Hodneland
 • Festspillene i Nord-Norge – Eirin Lindtner Storesund
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Matias Hilmar Iversen og Ragnhild Tronstad
 • Bærum kulturhus – Marianne Bilger
 • Den kulturelle skolesekken i Innlandet fylkeskommune – Thor Kvande
 • Scenekunstbruket
 • Stormen bibliotek, Bodø – Marie Bakken Sivertsen
 • Utøverrepresentant – Cathrine Nyheim (Creo – forbundet for kunst og kultur)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Anne Bente Korssjøen Johnsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold og Telemark fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth