Programråd og Strategisk råd

 

Programrådet
Marked for Musikk programråd består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Medlemmene i programrådet rulleres hvert tredje år.
Programrådet vurderer 100-200 produksjoner i året, etter Ønskekvistmodellens metode. Programmet legges hovedsakelig i perioden februar-mai. Medlemmene i programrådet vurderer individuelt alle innsendte produksjoner i sin helhet. Rådet møtes månedlig i perioden desember – august der rådet sammen diskuterer seg frem til en felles konklusjon, på bakgrunn av skriftlige vurderinger fra hvert enkelt medlem.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.
I 2021 er Marked for Musikk vertskap for YAMsession, og produksjoner som fungerer internasjonalt er derfor spesielt relevant.

 • Vegar Vårdal – Riksscenen / utøverrepresentant
 • Tor- Andre’ Moritsgard – Rabalderfestivalen
 • Siri Kvambe – Samspill International Music Network
 • Dominic Wilson – Nordic Black Theatre
 • Monica Storjordet – Asker kulturhus
 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold og Telemark fylkeskommune/ Marked for Musikk
  Programansvarlig og leder i programrådet

 

Strategisk råd
Bidrar i strategiske diskusjoner om både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet bidrar til å videreutvikle markedsplassene og sikre at arrangementene er relevante for sine nettverk.

Strategisk råd er et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst.
Rådet evaluerer og diskuterer strategi og aktuelle problemstillinger for begge markedene.

 • Norske kulturhus – Nina Hodneland
 • Festspillene i Nord-Norge – Eirin Lindtner Storesund
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Bærum kulturhus – Marianne Bilger
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Scenekunstbruket – Ådne Sekkelsten
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger – Kristine Aano Oyier
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Creo – forbundet for kunst og kultur)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold og Telemark fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth