Info for artister

Bli kjent med Marked for Musikk på 2 minutter:

Visningsarena

Marked for Musikk er Norges største årlige visningsarena for konserter rettet mot barn og ungdom. Marked for Musikk tilrettelegger for kjøp og salg av musikkproduksjoner for barn og unge. Konsertene foregår i Larvik, på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted.

Artister og deltageres tilbakemeldinger

Spørreundersøkelser blant artistene som har deltatt de siste årene, viser at 100% av artistene, år etter år, vil anbefale andre artister å delta – og at flertallet får spilleoppdrag som følge av en visning på Marked for Musikk.
   
Like viktig som kjøp og salg av konserter er Marked for Musikk som en årlig møteplass for utøvere, arrangører og produsenter som jobber med musikk for barn og unge. Nettverk bygges og erfaring og kompetanse utveksles. Både deltagere og utøvere svarer også at Marked for Musikk er en stor inspirasjon i eget arbeid med konserter for en ung målgruppe.

Programmet

  • Dagprogrammet: 30 minutters konserter/workshops som er produsert for målgruppa. Marked for Musikk inviterer barn/ungdom til alle konsertene i dagprogrammet for å skape en reell konsertsituasjon.
  • Spot on: En mer uformell setting på kveldstid, der også konserter som er under utvikling kan vises. Kortere konserter (ca. 10 minutter), etterfulgt av en samtale med konferansier.

Deltagerne på Marked for Musikk             

kommer fra hele Norge, samt enkelte skandinaviske land. Det er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek.

Vilkår

Marked for Musikk er ikke en spillejobb i tradisjonell forstand, men en showcase fasilitert spesielt med tanke på kjøp og salg. Det utbetales ikke honorar for visningene, men Marked for Musikk dekker kostnader ved utøvernes deltagelse (reise/transport, overnatting på Farris Bad, måltider og teknisk). Marked for Musikk arrangerer også panelsamtaler og enkelte åpne konserter for barnefamilier i Larvik, der det betales honorar.

Programråd

Programmet settes sammen av programrådet, med programansvarlig som øverste leder. Rådet møtes månedlig. Mange produksjoner vurderes ut fra innsendte videoopptak, andre produksjoner blir sett live. Medlemmer i rådet sitter en tilmålt perioder, og skiftes ut jevnlig. Utvalgets mål er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

Her ser du hvem som er med i programrådet.

Tilbakemelding til utøvere som har meldt inn sin produksjon:

Vi åpner for innmelding av produksjoner i januar men vi gjør oppmerksom på at tilbakemelding ikke nødvendigvis gis før i mai, når programrådet har vurdert alle innsendte produksjoner. Ta kontakt hvis det haster med en tilbakemelding før den tid.