Info for artister

Bli kjent med Marked for Musikk på 2 minutter:

Visningsarena
Marked for Musikk er Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og ungdom. Marked for Musikk tilrettelegger for kjøp og salg av musikkproduksjoner for barn og unge. Konsertene foregår i Larvik, på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted.

YAMsession i 2020
I 2020 er Marked for Musikk vertskap for den internasjonale visningsarenaen YAMsession (Your Music Audience). I tillegg til de norske visningene blir det derfor også flere internasjonale produksjoner og foredrag på programmet. I år er programrådet derfor spesielt interessert i produksjoner som fungerer internasjonalt (gjerne nonverbale).

Artister og deltageres tilbakemeldinger
Spørreundersøkelser blant artistene som har deltatt de siste årene, viser at 100% av artistene, år etter år, vil anbefale andre artister å delta – og at omkring 80 % av produksjonene som er vist på Marked for Musikk har fått mange spilleoppdrag i ettertid.
   
Like viktig som kjøp og salg av konserter er Marked for Musikk som en årlig møteplass for arrangører, produsenter og utøvere som jobber med musikk for barn og unge. Nettverk bygges og erfaring og kompetanse utveksles. Mange svarer også at Marked for Musikk er en stor inspirasjon i eget arbeid med utvikling av konserter for en ung målgruppe.

Programmet

  • Dagprogrammet: 30 minutters konserter/workshops som er produsert for målgruppa. Marked for Musikk inviterer barn/ungdom til alle konsertene i dagprogrammet for å skape en reell konsertsituasjon.
  • Spot on: En mer uformell setting på kveldstid, der også konserter som er under utvikling kan vises. Kortere konserter (ca. 10 minutter), etterfulgt av en samtale med konferansier.

Deltagerne på Marked for Musikk              
kommer fra hele Norge, samt enkelte skandinaviske land. Det er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek.

Vilkår
Marked for Musikk er ikke en spillejobb, men en showcase for musikere. Det utbetales derfor ikke lønn for visningene. Marked for Musikk dekker alle kostnader ved utøvernes deltagelse (reise/transport, overnatting på Farris bad, måltider og teknisk).

Programråd
Programmet settes sammen av programrådet, med programansvarlig som øverste leder. Rådet møtes månedlig. Mange produksjoner vurderes ut fra innsendte videoopptak, andre produksjoner blir sett live. Medlemmer i rådet sitter en tilmålt perioder, og skiftes ut jevnlig. Utvalgets mål er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

Her ser du hvem som er med i programrådet.

 

Meld inn din produksjon: 
Innmeldingsskjema til Marked for Musikk