Programråd og Strategisk råd

 

Programrådet
Består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Medlemmer i programrådet skiftes ut med jevne mellomrom. Mandatet til rådet er å bistå programansvarlig i utvelgelsen av det musikalske programmet. Programrådet vurderer omtrent 200 produksjoner i året, etter Ønskekvistmodellens metode. Programmet legges hovedsakelig i perioden februar-mai. Programrådet møtes månedlig i perioden desember – august.

Programrådets mål er å skape et variert program av gode musikkproduksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

 • Vegar Vårdal – Riksscenen / utøverrepresentant
 • Henriette Larsen – Miniøya
 • Siri Kvambe – Samspill International Music Network
 • Monica Storjordet – Asker kulturhus
 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune/ Marked for Musikk
  Programansvarlig og leder i programrådet

 

Strategisk råd
Bidrar i strategiske diskusjoner om både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet bidrar til å videreutvikle markedsplassene og sikre at arrangementene er relevante for sine nettverk.

 • Norske kulturhus – Nina Hodneland
 • Festspillene i Nord-Norge – Sølvi Katrine Andersen
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Bærum kulturhus – Marianne Bilger
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Scenekunstbruket – Ådne Sekkelsten
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger – Siri Odfjell Risdahl
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Creo – forbundet for kunst og kultur)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth