Programråd og Strategisk råd

 

Programrådet
Består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Rådet ledes av programansvarlig i Vestfold fylkeskommune. Medlemmer i programrådet skiftes ut med jevne mellomrom. Mandatet til rådet er å bistå programansvarlig i utvelgelsen av det musikalske programmet. Programrådet går gjennom innsendte forslag og driver oppsøkende virksomhet gjennom året. Programmet legges hovedsakelig i perioden februar-mai.

Målet er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Henriette Larsen – Miniøya
 • Siri Kvambe – Samspill International Music Network
 • Vegar Vårdal – Riksscenen / utøverrepresentant
 • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune (MFM).
  Programansvarlig og leder i programrådet.

 

Strategisk råd
Bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og er viktige ambassadører for markedene.

 • Norske kulturhus – Nina Hodneland
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Den kulturelle skolesekken i Telemark – Anne Hermansen (grunnskole)
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Scenekunstbruket – Ådne Sekkelsten
 • Tønsberg og Færder bibliotek – Aslak Larsen
 • Kulturhuset Bølgen – Andreas Gilhuus
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Creo – forbundet for kunst og kultur)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth