FAQ

 

Er det en søknadsfrist?
Det er ikke en søknadsfrist for innsending av norske konsertforslag, men programmering for årets arrangement foregår i hovedsak fra desember til mai. Vi anbefaler derfor artister å sende inn forslag innen mars.

Hvem kommer på Marked for Musikk?
Deltakerne på Marked for Musikk består i stor grad av arrangører og produsenter for barne- og ungdomskonserter i skolen (Den kulturelle skolesekken), i tillegg til arrangører for kulturhus og et mindretall festivaler. Vi jobber kontinuerlig med å heve andelen deltakere fra kulturhus, festivaler og litteraturhus/biblioteker.

Betaler Marked for Musikk honorar til utøvere?
Marked for Musikk betaler ikke honorar til utøvere som viser fram konserter og musikkproduksjoner. Marked for Musikk er en markedsplass som møter behovene til utøvere som ønsker oppdrag og arrangører som ønsker å programmere gode konserter for barn og unge. Deltagelse må være motivert av behovet for spilleoppdrag og ikke at deltagelsen selv er et oppdrag.

Hvilke utgifter dekker Marked for Musikk?
Utøvere får dekket reise, opphold, mat under arrangementet og tekniske behov. Utøvere må bestille reise selv (rimeligste reisealternativ) – dette refunderes i etterkant ved at du sender oss billetter/kvitteringer.

Hvilke markedskanaler får jeg tilgang til?
Informasjon om konserten legges ut på nettsida vår. I tillegg trykker vi en programkatalog med informasjon om konserten og kontaktinfo. Katalogen deles ut under arrangementet og legges ut digitalt på nettsida vår.

Har dere sjangerbegrensninger?
Nei. Vi ønsker å vise en bredde i sjangre.

Får jeg vise fram hele konserten/musikkproduksjonen?
Artister får 30 minutter til framføring av konserten, og dersom det er ønskelig arrangeres det en kort etterprat.

Er det barn tilstede under framføringen av konserten/musikkproduksjonen?
Vi har et godt samarbeid med lokale skoler og barnehager og gjør vårt beste for å sørge for at målgruppen barn/unge er tilstede under visningen av konserten.

Hvor mange deltakere kan jeg vente meg under framføringen av konserten/musikkproduksjonen?
De siste årene har det vært mellom 75 og 110 deltakere pr. dag. Programmet legger opp til flere parallelle visninger, men da for ulike målgrupper. Du kan oppleve at noen deltakere går inn og ut av konsertene for å få med seg begge.

Får jeg oppdrag etter å ha vist meg fram på Marked for Musikk?
Tilbakemeldinger vi har fått viser at 80% av utøverne får oppdrag i etterkant av arrangementet. Vi kan også vise til at samtlige utøvere som har besvart spørreundersøkelsen vår vil anbefale andre artister å delta på Marked for Musikk.

 

Dersom har du har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss!