Info for artister

Ta en titt hva utøvere og deltakere som var i 2018 synes om Marked for Musikk da vel:

 

Visningsarena
Marked for Musikk er en visningsarena som tilrettelegger for kjøp og salg av musikkproduksjoner for barn og unge. Konsertene foregår i Larvik, på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted.

Spørreundersøkelser blant artistene som har deltatt de siste årene, viser at 99% av artistene vil anbefale andre artister å delta – og at omkring 80 % av produksjonene som er vist på Marked for Musikk har fått mange spilleoppdrag i ettertid.
   
Som møteplass for arrangører, produsenter og utøvere som jobber med musikkformidling til barn og unge byr Marked for Musikk selvfølgelig også på gode nettverksmuligheter.

Programmet

  • Dagprogrammet: 30 minutters konserter/workshops som er produsert for målgruppa. Marked for Musikk inviterer barn/ungdom til alle konsertene i dagprogrammet for å skape en reell konsertsituasjon.
  • Spot on: En mer uformell setting på kveldstid, der også konserter som er under utvikling kan vises. Kortere konserter (ca. 10 minutter), etterfulgt av en samtale med konferansier. Totalt ca 20 minutter.

Deltagerne på Marked for Musikk              
kommer fra hele Norge, samt enkelte skandinaviske land. Det er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og litteraturhus/ bibliotek.

Vilkår
Marked for Musikk er ikke en spillejobb, men en showcase for musikere. Det utbetales ikke lønn for visningene. Marked for Musikk dekker alle kostnader ved utøvernes deltagelse (reise/transport, overnatting, måltider og teknisk).

Programråd
Programmet settes sammen av programrådet, med programansvarlig som øverste leder. Rådet møtes omtrent månedlig, og jobber fra hvert sitt sted mellom hvert møte. Mange produksjoner vurderes ut fra innsendte videoopptak, andre produksjoner blir sett live.

Utvalgets mål er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

Her ser du hvem som er med i programrådet. Programråd
Medlemmer i rådet sitter en tilmålt perioder, og skiftes ut jevnlig.

Meld inn din produksjon: 
Innmeldingsskjema til Marked for Musikk