Info for artister

 

Visningsarena
Marked for Musikk er en visningsarena som tilrettelegger for kjøp og salg av aktuelle musikkproduksjoner for barn og unge.
Hovedprogrammet: 30 minutters konserter/workshops som er produsert for/tilpasset målgruppa. Konsertene foregår i lokalene på Sliperiet/Larvik kulturskole og på Bølgen kulturhus.
Spot on!: En mer uformell setting. Kortere konserter (ca. 10 minutter), etterfulgt av en samtale med konferansier.
MFM inviterer barn/ungdom til alle konsertene i hovedprogrammet for å skape en reell konsertsituasjon.

Spørreundersøkelser blant artistene som deltok de siste årene, viser at samtlige av artistene vil anbefale andre artister å delta – og at en stor del av produksjonene som er vist på Marked for Musikk har fått mange spilleoppdrag i ettertid.

Merk: MFM dekker kostnader i forbindelse med reise/transport, overnatting, måltider og teknisk. Visninger honoreres ikke.

Nettverksarena   
Som møteplass for aktører som jobber med musikkformidling til barn og unge byr Marked for Musikk på gode nettverksmuligheter mellom artister og arrangører/produsenter.

Målgrupper                
Marked for Musikk er en arena for profesjonelle artister som ønsker spilleoppdrag og for arrangører og produsenter som ser etter kvalitetsproduksjoner for barn og unge. Marked for Musikk er en særlig aktuell arena for Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek/litteraturhus.

Organisering         
Marked for Musikk arrangeres av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Larvik kommune.

Programutvalg
Marked for Musikk har et programråd som består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Ledes av programansvarlig i Vestfold fylkeskommune. Medlemmer i utvalget skiftes ut med jevne mellomrom. Mandatet til utvalget er å bistå programansvarlig i utvelgelsen av det musikalske programmet. Utvalget går gjennom innsendte forslag og driver oppsøkende virksomhet gjennom året.

Målet er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

  • Morten Brenne – Kulturtanken
  • Henriette Larsen – Miniøya
  • Siri Kvambe – Samspill
  • Vegar Vårdal – Riksscenen
  • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune (MFM)

Faglig råd
Et faglig råd bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av arrangementet, og er i tillegg en viktig innspiller til programmet. En liste over personene som sitter i det faglige rådet finner du under «Informasjon».


Programmet for Marked for Musikk 2018 er lagt. Søknadskjema for å spille på Marked for Musikk 2019 blir åpnet i desember.