Program 2023

NB:
🎤I år starter vi med konsertene for ungdom og jobber oss nedover i alder
🎤Vi tar forbehold om mindre justeringer i programmet