Spot on for barn!

Velkommen til Spot on, vår populære seanse hvor musikalske smakebiter kombineres med en sofaprat som gir dere i publikum et unikt innblikk i utøvernes perspektiver og tanker. På Spot on får dere innblikk i helt nye musikkproduksjoner, som allerede er i arbeid eller som fortsatt er på idestadiet.

Onsdag ettermiddag byr vi på smakebiter fra konserter rettet mot barn. Utøverne er kanskje kjent for flere av dere!

Konferansier: 
Spot on for barn ledes av Charlotte Wergeland. Charlotte er utdannet innen musikkteater, og har produsert og spilt konserter og forestillinger for folk i alderen 3 – 100 år. Hun jobber for tiden som musikk- og litteraturprodusent i DKS Nordland, og gleder seg veldig til å være konferansier på Spot  on!

Svart hvitt portrett av Charlotte

Program:
Mini-Nøtteknekkeren
Orisha
Verdenstromme

Fotografer:
Foto Orisha: Henning Stranden
Foto Mininøttekenneren: Håvard Ringsevjen
Foto Verdenstromme: Arild Nyborg