Undersøkelse om produksjonsmiljøer i Norge

I forkant av høstens Marked for Musikk, gjennomførte vi i samarbeid med Musikkultur, Creo, Norske konsertarrangører og Norske kulturhus en undersøkelse i produksjonsmiljøene i Norge. 145 respondenter fra kulturhus, festivaler, mindre arrangører, musikere og ensembler, og Den kulturelle skolesekken besvarte undersøkelsen, som blant annet viste at åtte av ti norske musikere og konsertarrangører mangler midler til å produsere nye konserter for de yngste publikummerne.

Fullstendig rapport fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF)

Resultatene fra undersøkelsen ble diskutert på Marked for Musikk 22. oktober, du kan se opptak av streaming her. Esther Buchmann illustrerte de viktigste funnene på veggen i Bølgen kulturhus.

Undersøkelsen er også omtalt i fagbladet Musikkultur.