Trygg gjennomføring av Marked for Musikk

Her finner du informasjon om hvordan vi, i samarbeid med dere deltakere og utøvere, skal legge til rette for at Marked for Musikk blir en trygg arena hvor godt smittevern ivaretas.

Inndeling i grupper
Et viktig tiltak for å kunne holde god avstand, er at deltakerne vil bli inn i to grupper til lunsj og ved mange av konsertvisningene. Gruppe A og B har hver sine «løyper» gjennom dagen. MEN: vi har både fellesvisninger, middager og pauser, så det blir mulig å treffes på tvers av gruppene.
Når du åpner programmet på nettsida, kan du filtrere på gruppen du tilhører, og få opp din egen «løype». Gruppene er ikke kohorter, og innad i hver gruppe holdes det selvfølgelig avstand. Ditt pass vil vise hvilken gruppe du tilhører, og derfor må dere holde dere til den gruppen vi har plassert dere i. Vi har etter beste evne plassert de nettverkene vi har oversikt over i samme gruppe.

Du vil få beskjed om hvilken gruppe du tilhører når du registrer deg ved ankomst, og gruppenavnet ditt vil stå på halskortet du får utdelt.

Smittevernstiltak i alle ledd
Som deltakere vil dere forhåpentligvis ikke bli forstyrret for mye til alle våre smitteverntiltak, men vit at det blir gjort en grundig jobb med smittevern. Alle deler av arrangementet har egne tiltak: Transport, publikumsflyt, lydprøver, konserter og bespisning, slik at alle som deltar, både foran og bak scenen, til enhver tid skal være trygge.

Kjøreregler for alle
Vi har alle et ansvar for å bidra til at dagene på Marked for Musikk skal føles trygge, og for at grunnleggende og enkle smittevernstiltak blir overholdt. Det innebærer:

  • Vi kommer (selvsagt!) symptomfrie, og har ikke ha vært i utlandet de siste ti dagene
  • Vi vasker (naturligvis!) hender ofte og vi spriter mobiltelefonen jevnlig
  • Vi holder (selvfølgelig!) minst 1 meters avstand til hverandre

Les mer om smittevern på Marked for Musikk her

Hvis vi alle tar ansvar for oss selv og overholder dette, vil Marked for Musikk 2020 bli et godt og trygt arrangement for oss alle! Er du i tvil om hvordan du overholder smittevernsreglene – gir våre flinke kulturverter deg noen enkle kjøreregler her: