Smittevern

Marked for Musikk og smittevern

Marked for Musikk gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.
Smitteverntiltak vil iverksettes under transport, forflytting, under konserter og bespisning, slik at alle som deltar, både foran og bak scenen, skal være trygge.
Vi vil ha stort fokus på én-meters avstand, ha nok håndsprit og ha godt synlige MFM-verter som veileder dere alle trygt gjennom markedsdagene.

Dere må komme symptomfrie og tilfredsstille gjeldende innreise- og karantenekrav.

Ha fokus på god håndhygiene og hold avstand! Sammen skal vi gjøre Marked for Musikk 2021 til et godt og trygt arrangement, der vi tar vare på hverandre.

Vi har gjort nødvendig forarbeid med ROS-analyser, smittevernsveileder og interne sjekklister. Oppsummert er dette noen av smittevernstiltakene dere som deltakere vil merke:

  • Utøvere og crew vil følge strenge smittevernskrav, med god avstand til deltakerne.
  • Deltakerne vil tidvis deles i puljer, for å unngå kø i mindre lokaler og ved lunsj.
  • 1-meters regelen vil gjelde i alle situasjoner.

 

NB: Denne siden oppdateres løpende. Vi anbefaler deltakere å holde seg oppdatert her når det nærmer seg og under arrangementet.