Velkommen til Marked for Musikk 2020!

20.–22. oktober går forhåpentligvis årets Marked for Musikk av stabelen i Larvik. Vi garanterer stort fokus på smittevern og mange gode konserter på Norges fremste møteplass for musikk for barn og ungdom.

Å være arrangør mens det pågår en global pandemi er krevende, men vi er heldige som bor i et land der myndigheter og fagfolk samarbeider godt om smittevernstiltak – og at vi sammen har klart å redusere smitten i samfunnet. Marked for Musikk skal gjøre sitt for å holde smitten borte, samtidig som vi tror at det viktigere enn noen gang og møtes – og bidra til å holde bransjen vår i live.

Gode konserter i trygge rammer
Derfor gjør vi nå alt vi kan for å gjennomføre årets arrangement på en forsvarlig og like fullt engasjerende måte. Alle som deltar skal føle seg trygge, og oppleve at det tilrettelegges for godt smittevern. Dette betyr en del endringer i gjennomføringen, men bærebjelken vår er den samme som alltid: Gode konserter for et ungt publikum.

Vi i Marked for Musikk tror på det levende møtet mellom utøvere og publikum. Vi tror på gode møteplasser, nettverk, inspirasjon og motivasjon. Kanskje er behovet for felles opplevelser, faglig påfyll og møteplasser større enn noen gang. Vi har vurdert å streame årets arrangement, men tror dessverre ikke digitale kanaler vil kunne gi oss det overnevnte.

Påmeldingen åpner 15. september
Med forbehold om umiddelbare endringer i smittesituasjonen, åpner vi påmeldingen til Marked for Musikk 15. september. Frem til da vurderes smittesituasjonen fortløpende, og skulle situasjonen tilsi at Marked for Musikk ikke kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte i forhold til smittespredning, avlyses årets arrangement.  Men slik situasjonen er i dag er det store muligheter for at vi nok en høst kan samles om gode konserter og samtaler på Marked for Musikk i Larvik.

Vi krysser våre nyvaskede fingre og holder god avstand. Hold av 20. – 22. oktober, og følg oppdateringene våre på Facebook for både programslipp og nyheter om arrangementet.

 

Hilsen Natasha, Linda og alle vi som jobber med Marked for Musikk