Velkommen til fagprogram på Marked for Musikk

Til vår 10-års dag har Marked for Musikk ett stort ønske: Økt fokus på viktigheten av kunst og kultur for barn og ungdom! Vi tar for oss hele næringskjeden vår, fra nyproduksjon til arrangørenes vilkår og publikumsbygging. Marked for Musikk inviterer til panelsamtaler og foredrag og offentliggjør også resultatene av en undersøkelse om produksjonsmiljøer i Norge i dag.

Er du opptatt av kultur for barn og ungdom er Marked for Musikk og Larvik definitivt stedet å være i uke 43!

Fagprogram på Marked for Musikk 2019:

•  Panelsamtale: Konserter for barn og unge – et felt i utforbakke? 
•  Tirsdagsrådet – en uhøytidelig problemløsningssession
•  Panelsamtale: Hvordan lykkes med barnekonserter i livemarkedet? 
•  Kan kunsten bli viktigere for flere? – et foredrag av Maria Utsi

Kartlegging av produksjonsmiljøer
Marked for Musikk og våre samarbeidsparter ønsker å kartlegge de viktigste produksjonsmiljøene vi har i Norge i dag, og vise noen tendenser. En undersøkelse er nylig sendt til utøvere, Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og mindre arrangører, og materialet behandles av journalister i bladet Musikkultur. Resultatene fra undersøkelsen diskuteres på Marked for Musikk 22. oktober. Esther Buchmann illustrerer funnene på kartet i foajeen på Bølgen kulturhus.

Foto: Enova

Produserer DU konserter for barn og unge, blir vi glade for om du besvarer undersøkelsen – det tar ca 3 minutter. Du finner den her.  Kartleggingen gjøres i samarbeid med Creo, Musikkultur, Norske konsertarrangører og Norske kulturhus