Høyaktuell paneldebatt under Marked for Musikk

Kulturtanken og Marked for Musikk inviterer til den kanskje viktigste og mest aktuelle paneldebatten på musikkfeltet dette året: Et musikklandskap i endring. Hvordan sikre kvalitet og produksjon til barn og unge?

Tid/sted: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 13.00, Pressverksalen

Hvilken infrastruktur og finansieringsordninger trengs for å sikre at det produseres levende musikk av høy kvalitet for barn og unge? Hva er de ulike aktørenes roller, og hvordan spiller vi best sammen?

I panelet har vi med oss erfarne og taleføre representanter fra forskjellige institusjoner i Norge, som alle har det til felles at de brenner for kvalitetsmusikk til barn og unge.

Moderator: Ane Roggen, Kulturtanken

I panelet:
Tora Ferner Lange, fagansvarlig barn og unge Kulturrådet
Maren Ørstavik, Periskop
Vegar Vårdal, Riksscenen/Lilleriksen
Øyvind Anda, programansvarlig DKS Trøndelag
Ådne Sekkelsten, direktør Scenekunstbruket
Morten Brenne, Kulturtanken

– Vi ser fram til en spennende og konstruktiv samtale mellom ulike aktører i landskapet. Hvilke behov og forventninger melder seg i kjølvannet av at Rikskonsertene er nedlagt? Kulturtanken kommer til å ta imot signaler i denne diskusjonen, og vi er også glade for at både Norsk kulturråd, fylker og andre skapende miljøer er representert, sier moderator Ane Roggen.

Vi håper på mange spørsmål, forslag og noen gode svar. Velkommen!