Yam Talk: Valeria Told

Valeria Told har omfattende erfaring med å lede kulturelle institusjoner. Hun ledet Haydn Foundation of Bolzano and Trento og INDA Foundation i 12 år, og har mottatt flere priser og etablert betydelige internasjonale samarbeid. Hun grunnla Fortissimo, en oppstart som samler 23 institusjoner fra 14 europeiske land i et digitalt utdanningsprosjekt for å introdusere unge mennesker for klassisk musikk.

Om foredraget 

Utforsk den klassiske musikkens verden som aldri før med Fortissimo, en innovativ plattform som kombinerer inspirerende leksjoner, en barnevennlig pedagogisk app og et virtuelt musikklaboratorium. Fortissimo gjør klassisk musikk tilgjengelig og engasjerende gjennom lekne og interaktive leksjonsserier. Dette verktøyet er ideelt for klasseromsundervisning, og tilbyr handlingsorienterte aktiviteter og spill som inspirerer til en ny begeistring for klassisk musikk. Med Fortissimo er klassisk musikk ikke lenger en fjern relikvie, men en levende reise som fengsler lyttere i alle aldre.

 

Valeria Told has extensive experience managing cultural institutions. She led the Haydn Foundation of Bolzano and Trento and the INDA Foundation for 12 years, earning numerous awards and establishing significant international collaborations. She founded Fortissimo, a startup that brings together 23 institutions from 14 European countries in a digital education project to introduce young people to classical music.

 

About the talk:

Explore the world of classical music like never before with Fortissimo, an innovative platform that combines inspiring lessons, a child-friendly educational app, and a virtual reality music lab. Fortissimo makes classical music accessible and engaging through playful and interactive lesson series. This tool is ideal for classroom instruction, providing action-oriented activities and games to inspire a fresh appreciation for classical music. With Fortissimo, classical music is no longer a distant relic but an immersive journey that captivates listeners of all ages.

 

There will be light refreshments served following the presentation.