YAM TALK: Ellams and Odunlami in conversation

JM Norway presenterer: Internasjonale impulser! Hvordan kan vi hjelpe barn og unge til å utforske identitet og utfordre stereotyper gjennom kunstopplevelser? Hvordan unngå eksotifisering i arbeid med kunstneriske uttrykk utenfor vår egen kulturelle kontekst?

Inua Ellams (bildet under) er født i Nigeria og jobber fra Storbritannia, han er en prisvinnende poet, dramatiker og scenekunstner, grafiker og designer. Hans arbeid utforsker temaer som identitet, migrasjon og skjebne. Vi møter ham i samtale med produsent Stella Odunlami (toppbildet), en britisk kunstner og forsker som rører seg mellom teater, bevegelse, film og installasjon. Hennes arbeid fokuserer på utforskning av stemmer, fortellinger og historier fra marginaliserte identiteter.

Under slagordet Making a difference through music har JM Norway koblet det norske musikklivet til et internasjonalt nettverk og lagt til rette for inspirasjon og utvikling gjennom globale impulser siden 1975.

 

JM Norway presents: Ellams and Odunlami in conversation! How can we help kids and young people explore themes of identity and challenge stereotypes through arts? How to avoid exotification when working with artistic expressions outside our own cultural context?

Born in Nigeria and working from the United Kingdom, Inua Ellams (in picture) is an award winning poet, playwright & performer, graphic artist & designer. His work explores themes of identity, displacement and destiny. We meet him in conversation with producer Stella Odunlami (header photo), a UK based artist and researcher moving between mediums of theatre, movement, film and installation. Her work focuses on the exploration of voices, stories and histories from those in the margins. Under the slogan Making a difference through music, JM Norway has connected the Norwegian arts scene to the international community and facilitated inspiration and development through global perspectives since 1970.

 

Moderator: Sofie Søndervik Sæther, JM Norway

Sofie Søndervik Sæther er leder for program i JM Norway. Under slagordet Making a difference through music har JM Norway koblet det norske musikklivet til et internasjonalt nettverk og lagt til rette for inspirasjon og utvikling gjennom globale impulser siden 1975.

Sofie Søndervik Sæther is the program director of JM Norway. Under the slogan Making a difference through music, JM Norway has connected the Norwegian music scene to the international community and facilitated inspiration and development through global perspectives since 1970.