What if/Tänk om (SE)

Om att se det stora i det lilla och det lilla i det stora. En poetisk musikföreställning med Karin Nakagawa och Lotta Sjölin Cederblom.

Precis som natt och dag går allting runt och runt och runt.
Börjar, slutar och börjar igen.
Tänk om…vi är i universum och universum är i oss.
Svensk-japanska duon Momonga – som tidigare turnerat med föreställningen Sten, Sten Bubbla Dig! – har nu äntligen tillbaka med en ny föreställning. Den poetiska och drömska stämningen framställs lekfullt och varsamt med hjälp av olika musikinstrument, främst av det traditionella japanska stränginstrumentet Koto. Med hjälp av ljus, skuggor och musik tas publiken med i en värld där vi hinner känna, höra, lukta och se sånt som ofta bara far förbi utan att vi lägger märke till det.
Poesin är inspirerad av de två japanska poeterna Yoko Ono och Misuzu Kaneko.
Följ med in i Momongas värld av ljus, skuggor och musik.

 

To see the big in the small and the small in the big. A poetic music performance with Karin Nakagawa and Lotta Sjölin Cederblom.

Just like night and day, everything goes around and around and around.
It starts, ends, and starts again.
What if… we are in the universe and the universe is in us.
The Swedish-Japanese duo Momonga – who previously toured with the performance Stone, Stone Bubble You! – is now finally back with a new performance. The poetic and dreamy atmosphere is playfully and gently portrayed using various musical instruments, primarily the traditional Japanese string instrument Koto. With the help of light, shadows, and music, the audience is taken into a world where we have time to feel, hear, smell, and see things that often just pass by without us noticing.
The poetry is inspired by the two Japanese poets Yoko Ono and Misuzu Kaneko.
Come into Momonga’s world of light, shadows, and music.

Performers:

Karin Nakagawa – 25 strings koto, vocal, percussion
Lotta Sjölin Cederblom – vocal, Base clarinet, steel tounge

 

Information:

Producers: Momonga & Possibilitas

Target Audience: age 6-10 and families

Duration: 40 min

Setup: 150 min

De-rig: 60 min

 

Contact:

Vanessa Labañino

Tel: +46-704659936

E-mail: vanessa@possibilitas.se

 

Website:

https://www.facebook.com/MomongaGbg

https://www.possibilitas.se/tank-om