Velkomstmiddag/Welcome dinner

Vi samler delegater fra YAM og Marked for Musikk til en felles velkomstmiddag. Dette vil bli en uformell markering av starten på en fantastisk uke, og en fin anledning til å knytte nye kontakter på tvers av landegrenser og organisasjoner.

We gather delegates from YAM and Marked for Musikk for a joint welcome dinner. This will be an informal marking of the start of a fantastic week, and a great opportunity to make new contacts across national borders and organizations.