Stepp Surprise! (NO)

Stepp Surprise! er en overraskelseskonsert som foregår inne i klasserommet. Steppoetene – to steppdansere og en musiker – kommer inn og avbryter en vanlig skoletime med steppdans, banjo og trestemt sang, og forsvinner like brått som de kom. I Stepp Surprise! får elevene være med og lage rytmer, oppleve levende musikk på virkelig nært hold og kanskje få sin helt egen solokonsert. Hver opptreden varer i omtrent 10 minutter, og kan spilles for alle klasser fra 1. til 7. trinn. Innholdet tilpasses klassetrinnet som besøkes, slik at ulike aldersgrupper får høre ulike låter.

Med Stepp Surprise! ønsker vi å snu opp ned på den vante klasseromssituasjonen. Overraskelsesmomentet er helt sentralt i prosjektet, siden det åpner for et ufiltrert møte mellom utøver og publikum. Når vi kommer helt inn på elevenes hjemmebane, oppstår det en spennende situasjon der de vanlige reglene i klasserommet oppheves. Steppoetene tar hele rommet i bruk, legger beina på bordet, roter oppi noens skolesekk eller gir læreren en god skuldermassasje.

 

Stepp Surprise! is a guerilla/surprise gig that takes place inside the classroom. The self proclaimed Steppoetene (Step Poets) – two stepdancers and a musician – enter and interrupt a regular class with stepdancing, banjo and vocal harmonies, and disappear just as swiftly as they arrived. In Stepp Surprise! the students contribute by creating rhythms and really get to experience live music up close. Every performance lasts approximately 10 minutes and can be done for 1st and 7th graders alike, with different songs played for different age groups.

With Stepp Surprise! the performers want to challenge the very concept of the classroom as an educational space. The element of surprise plays a big part, as it paves the way for an unfiltered kind of connection between the performer and the audience. When «trespassing» on the student’s home turf, lots of exciting stuff can happen and the rules of the classrom are mostly set aside. The Step Poets make creative use of the entire space. They might kick their feet up, rummage through someone’s schoolbag or give the teacher a thorough shoulder massage.

 

Performers:

Håkon Sigernes (stepdance)

Rebekka Undrum (stepdance)

Marius Graff (banjo)

 

Information:

Duration: 10 min

Setup: 0 min

De-rig: 0 min

 

Contact:

Håkon Sigernes

hakon.sigernes@gmail.com

+47 99256758

https://www.facebook.com/steppoetene/

https://www.instagram.com/steppoetene/https://www.youtube.com/channel/UCM9vMNI1fOHg-ER5Hbv0tqQ