STEPP MEG ET DIKT

Stepp meg et Dikt er en barnekonsert som leker med sammenhengen mellom steppdans, tekst og rytmen i språket. Steppoetene – to steppdansere og en musiker – tar for seg rytmiske dikt og barnerim og utforsker hvilke musikalske, tekstlige og historiefortellende muligheter som åpner seg når man kombinerer dem med steppdans. Kan man steppe et dikt? 

«Step me a Poem» is a children’s concert that plays with the connection between tap dance, lyrics and the rhythm of language. The «tap poets» – two tap dancers and a musician – use rhythmic poetry and nursery rhymes, and explore the musical, textual and storytelling possibilities that open up when combined with tap dancing. Can you tap dance a poem? 

Medvirkende:
Janne Eraker – steppdans
Håkon Sigernes – steppdans
Marius Graff – gitar, banjo 

Fakta: 
Produsent: Steppoetene
Målgruppe: 5 – 10 år
Varighet: 30 min
Opprigg: 10 min
Nedrigg: 10 min

Kontakt:
Håkon Sigernes
Mob: 99256758
E-post: hakon.sigernes@gmail.com 

Nettsted: https://www.facebook.com/steppoetene/ 

Film: Stepp meg et Dikt_LilleRiksen on Vimeo