SPOT ON!

SPOT ON! er i evalueringene kåret til vårt publikums favoritt! Derfor fortsetter vi i kjent stil, med flere musikalske smakebiter, kombinert med sofapraten som gir oss publikum et unikt innblikk i utøvernes perspektiver og tanker.  Det er stor variasjon i årets program, men alle utøverne har en ting til felles: Et oppriktig ønske om å nå ut til et ungt publikum! SPOT ON! blir forhåpentligvis som tidligere år, en særdeles hyggelig kveld. Men først og fremst er det en arena for kreative samarbeid mellom utøvere og produsenter, og en plattform for gode nyproduksjoner.

Konferansier: Matias Hilmar Iversen
Vi er glade for at Matias også i år har lyst til å ta oss gjennom denne hyggelige seansen. Vi er i trygge hender, og gleder oss!  Når Matias ikke er konferansier, er han musiker og seniorrådgiver i Kulturtanken.

This is a session you do not want to miss, here you will experience three concerts in a short amount of time! Spot On! has been selected as the audience favourite! We will therefore do as before, with more musical excerpts combined with the talks after the show, that gives the audience a unique look into the performers’ perspectives and thoughts. There’s great variety in this year’s programme, but all performers have one thing in common: A genuine desire to reach out to a young audience! Spot On! will hopefully be as pleasant an evening as in previous years, but first and foremost, it is an arena for creative collaborations between performers and producers, as well as a platform for new productions

Compere: Matias Hilmar Iversen 
We are happy that Matias Hilar Iversen wanted to guide us through the event this year. We will be in good hands, and are very excited! 

 

Programme:

OPERAHISTORIEN PÅ 60 MINUTTER – hvis vi rekker det (klikk for mer info)
Velkommen til et operashow du aldri før har sett maken til!

 

MEELODI (klikk for mer info)
Sangtekster fra persiske poeter som Rumi og Omar Khayyam.

 

GAP (klikk for mer info)
En musikalsk forestilling om om klimakamp, naturvern, forskjeller i samfunnet, kjærlighet, fremmedfølelse og indre uro.

 

DROMEDAR (klikk for mer info)