The Producers Forum – Part 1

Bli med på konsertproduksjon!

Produsentforum er en fast del av YAMsession, og en populær programpost på Marked for Musikk. Kort forklart er produsentforum «live konsertproduksjon». På tirsdagen får vi oppleve konserten Slåtter fra Gaupdalen, en konsert som ikke enda er produsert for et ungt publikum. Etter denne visningen samarbeider to erfarne musikkprodusenter med musikerne om å utvikle produksjonen tilpasset en ung målgruppe. Resultatet av deres jobb får vi se onsdag ettermiddag.

Produsentforum er en interessant og lærerik seanse for alle som jobber med performativ kunst, spesielt for de som jobber med å utvikle nye produksjoner. Ved å oppleve første og siste konsert og få innblikk på hvilke grep og forandringer som er gjort underveis, får man se hvordan man kan utvikle en musikkproduksjon. Deltakerne oppfordres til å komme med sine innspill og refleksjoner i samtaler etter visningene.

Visningen på onsdag vil være relevant for alle som leter etter produksjoner for ungdom.

 

Slåtter fra Gaupdalen (NO)

Utforsk den mytiske Gaupdalen med Johanna-Adele Jüssi Trio!

Du når toppen akkurat idet den nordiske solen er i ferd med å forsvinne over horisonten. Dagens siste gylne stråler lyser opp landskapet som ligger mellom fjellene – grønne, snøkledde jorder, gårder og landsbyer som ligger spredt langs elven. Hva er det du hører – en ensom fiolin, eller er det bare vinden som spiller deg et triks?

Hvis dette stedet høres ut som et eventyr, er det fordi det bare eksisterer i en drøm. Gaupdalen er et imaginært rike hvor Johanna-Adele Jüssi mentalt teleporterer seg når hun opptrer og komponerer. Det er et visjonært sted, et utopisk puslespill satt sammen av mange av de nordeuropeiske regionene hun har besøkt. Det betyr at det høres kjent ut, men likevel … aldri helt som noe du har hørt før.

 

//

 

Join in on concert production!

Producers’ forum is a fixed part of YAMsession, and it has become a popular part of the Marked for Musikk program. In short terms, Producers’ Forum is «live concert production». On Tuesday we get to experience the concert Slåtter fra Gaupdalen, a concert that has yet to be produced and adapted to a younger audience. After the screening on Tuesday, two experienced music producers are collaborating with the musicians to develop the production to suit the target audience. The result of their work will be shown Wednesday afternoon.

It is an interesting and educational session for anyone working with performative arts, especially for those working to develop new productions. By attending the first and last of the concerts and being given insight into the changes made along the way, you get to see how to develop a music production. The participants are encouraged to provide input and reflections during conversations after the sessions.

 Wednesday’s session will be relevant to everyone looking for youth productions.

 

Tunes from the Lynx Valley

You reach the summit just as the northern sun is disappearing over the horizon. The day’s last golden rays light up the landscape lying between the mountains – green fields flecked with snow, farms and villages spread out along the river. What’s that sound you can hear – a lonely violin, or just the wind playing tricks on your ear?

If this place sounds like a fairytale, that’s because it only exists in a dream. Gaupdalen, or Lynx Valley, is an imaginary realm where Johanna-Adele Jüssi mentally teleports whenever she is performing and composing. It’s a visionary place. A utopian jigsaw puzzle pieced together from many of the northern European regions she has travelled. Meaning that it sounds familiar and yet… never quite like anything you’ve heard before.

Performers:

Johanna-Adele Jüssi – fiddle, viola, vocals

Bendik Lund Haanshus – guitars, electronics

Christo Stangness – double bass

 

Contact:

Johanna-Adele Jüssi

+47 463 20 936

johadele@gmail.com

www.johannaadele.com

 

Meet the producers:

Cédric Van Caillie (BE)

Singer and guitarist with the Brussels-based band BaliMurphy, Cédric Van Caillie trained in stage coaching at the Studio des Variétés in Paris. He has collaborated with numerous bands in Belgium, including Nicola Testa, Kris Dane, Ulysse, Typh Barrow, Faon Faon, Moaning Cities, Grangeorge, and Dalton Telegramme.

His work also extends to Switzerland, where he has teamed up with Alejandro Reyes and Sayam, and to Haiti for the Ewa Haiti project, which involved creating a show with Haitian musicians that culminated in a 12-date tour in Belgium and France.

 

More producers are to be announced. 

Host: To be announced!