Päivi Hirvonen

En enestående trio av syngende felespillere.

Päivi Hirvonen er en sanger, felespiller og bukkehornspiller og en av de fremadstormende internasjonale folkemusikkartistene fra Finland. Hun er en pioner innen samtidig felespill og sang. Musikken hennes henter inspirasjon fra filmmusikk og popmusikk. Hirvonens bruk av finsk-ugriske vokalteknikker gir sangene deres særegne tone, mens den hypnotiske og arkaiske lyden av bukkehorn og røttene fra folkemusikk danner grunnlaget. Hun synger om kvinners rettigheter, barnløshet, kjærlighet og sorg – fra perspektivet til en voksen kvinne – og gir en stemme til de som vanligvis ikke blir hørt. På scenen blir Hirvonen med av Tero Pajunen og Mirva Ormin.

 

One of a kind trio of singing fiddlers.

Päivi Hirvonen is a singer, fiddler and bowed lyre player and one of the rising international folk music artists from Finland. She is a pioneer of simultaneous fiddling and singing. Her music takes inspiration from film scores and pop music. Hirvonen’s use of Finno-Ugric vocal techniques gives the songs their distinctive tone while the hypnotic and archaic sound of bowed lyre and rootsy fiddling set the ground. She sings about women’s rights, childlessness, love and sorrow – in the point of view of a grown woman – and gives a voice to those who are usually not heard. On stage, Hirvonen is joined by Tero Pajunen and Mirva Ormin.

Artists:

Päivi Hirvonen: fiddle, octave fiddle, voice, jouhikko

Tero Pajunen: fiddle, octave fiddle, voice

Mirva Ormin: fiddle, voice, jouhikko

Tuomas Haimakainen: sound technician

 

Information:

Producer: Johanna Suramäki

Target Audience: ages 11-18

Duration: 50 min (young audience) / 35 min (kindergarten) / 1 h 15 min (all public)

Setup: 45-60 min

De-rig: 15-30 min

 

Contact:

Johanna Sauramäki

johanna@saurabooking.com

Instagram: https://www.instagram.com/fiddlerwiththevoice/
Facebook: https://www.facebook.com/PaiviHirvonenFiddlerWithTheVoice
Spotify: https://open.spotify.com/artist/11JGK4VQLelhOUCijmgjit?si=5gJEMlLzSa2KNbnmduOhEw

Web page: https://www.paivihirvonen.com/