Kitchen Table

Vi samles for en annerledes panelsamtale, hvor vi får høre hva ungdommene har å si om alt de har sett og hørt i løpet av Marked for Musikk og YAMsession 2024.
Velkommen til en samtale ledet og moderert av ungdom. Vi følger selvfølgelig «the rules of the Kitchen Table», som lyder som følger:

– Moderatoren bør være en ungdom
– Dersom voksne skal ha ordet, får de snakke i maksimum tre minutter. En voksen som har ordet kan få fortsette, dersom ungdommen er enstemmig enige om det.
– Det må væregod mat på kjøkkenbordet
– Rommet skal være satt opp slik at det gjenspeiler et kjøkkenbord eller en piknik, med tilskuerne rundt settingen.
– Ungdommene er ekspertene, de voksne i publikum er studentene.
– Selv om det er viktig at publikum er involvert, er diskusjonen fokusert på meningene til ungdommen, så de voksne må være stille og rekke opp hånda hvis de vil si noe.
– Meninger bør støttes av erfaringer eller eksempler.

 

 

We gather for a different panel discussion, where we get to hear what the youth have to say about everything they have seen and heard during Marked for Musikk and YAMsession 2024.
Welcome to a conversation led and moderated by youth. We naturally follow «the rules of the Kitchen Table,» which are as follows:

– The moderator should be a teenager.
– Adult speaker should be timed and will be given a maximum of three minutes to speak. A speaker can continue for longer than three minutes if this is agreed unanimously by the teenagers.
– There has to be food at the kitchen table.
– The room must be set out to resemble a kitchen table (or maybe like a picnic, for example) with the spectators around the setting.
– The teenagers act as the grown-ups and the adults in the audience act as the kids. In other words: the teenagers are the experts, the adults in the audience the students.
– Whilst it is important that the audience gets involved, the discussion is focused on the opinions of the teenagers, so adults should keep quiet and raise their hand if they want to talk.
– Opinions should be supported by experiences or examples