Hått, sa’ru? (visning 1)

Hått sa ru? er ei musikalsk forestilling som tar for seg dialektbruk i fleire former. Musikk og tekst er originalskrive og jobba fram av dei tre medlemmane i gruppa; Stian, Anders og Jostein.  

Alle medlemmane i gruppa er frå Bø i Telemark og snakkar bøheringsmål. Dette er ei dialekt som er på sterkt vikande front i likheit med fleire andre dialekter. Sjølv om Bø-dialekta dannar eit slags utgangspunkt for forestillinga så ser me også generelt på språk og dialekt, og kor viktig det er for identitet, tilhøyrsle og mangfald. I forestillinga er elevane svært medverkande og lærer dialektord gjennom song, rytme og rørsler. 

Medvirkende:
Stian Dalen – gitar, vokal
Anders Hefre – piano, vokal
Jostein Rørmark – trommer, vokal 

Fakta:
Målgruppe: 6-12 år
Varighet: 40 minutter
Opprigg: 60 minutter
Nedrigg: 30 minutter 

Kontakt:
Navn Stian Dalen
Tlf: 976 02 272
e-post: stiandalen100@hotmail.com