ELLE MAIJA (NO)

ELLE MAIJA tar med seg joiken inn i møte med blues, pop og rock, og bygger på tradisjoner fra begge hold. Elevene vil få lære om forskjellige joiker og bli kjent med stedsjoik, naturjoik og kjærlighetsjoik. Kanskje klarer elevene å gjette hvilket dyr som blir joiket i tillegg?

I denne konserten forteller Elle Maija en historie om ei jente som heter «Sire», en reindriftssame som har sin egen reinflokk. Historien handler primært om reinflokkens vårflytting fra vinterbeite til sommerbeite, men tar også for seg temaet om skeiv kjærlighet, da Sire møter en jente som hun forelsker seg i. Gjennom historien får vi høre låter/joiker som harmoniserer med det som blir fortalt i historien.

Konsertens varighet er på 30 minutter og inviterer til deltakelse fra barna/elevene i løpet av konserten.

 

ELLE MAIJA fuses Sámi joik (a capella song-chants) with blues, pop and rock music, and builds on musical traditions from both worlds. The audience is introduced to a variety of joiks dedicated to places, nature and love. Perhaps you’re able to guess which animal the joiks are about as well?

In this concert, Elle Maija tells a story about a girl named «Sire,» a reindeer herder Sámi who has her own reindeer herd. The story primarily revolves around the spring migration of the reindeer herd from winter pasture to summer pasture, but also addresses the theme of queer love, as Sire meets a girl she falls in love with. Throughout the story, we get to hear songs/joiks that harmonize with what is being told in the story.

The concert lasts for 30 minutes and invites participation from the children/students during the performance.

 

Performers:

Elle Maija Klefstad Bær (vocals and guitar)

Ida Karoline Nordgård (bass)

Andreas Voie Juliebø (drums and percussion)

Øystein Čalbmigeađgi Myrvoll (keyboards)

 

Information:

Duration: 30 min (elementary school), 45 min (high school)

Setup: 30 min

De-rig: 30 min

 

Contact:

Elle Maija Klefstad Bær

ellemaijabaer@gmail.com

+47 48212397

Instagram: @ellemaija

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=61550934901024