Det var en gang et småtroll (NO)

«Det var en gang for lenge, lenge siden, i en stor mørk skog…»

Velkommen til familiekonsert med klassisk pianomusikk. Med Edvard Griegs lyriske stykker for piano fortelles historien om et lite småtroll, som skal alene ut i skogen for første gang.

Småtrollet skal besøke sin bestemor, og på veien treffer han sommerfugler, alver og en fugl som blir hans venn. Konsert- og teatersjangeren blandes, og ønsket er å gjøre klassisk musikk lettere tilgjengelig for et barnepublikum.

Forestillingen fremføres av pianist Margrit Honecker og dukkespiller Haakon Strøm. Disse har tidligere laget forestillingen «Mozart som barn».

 

 

“Once upon a time, in a vast, dark forest…”

Welcome to a family concert filled with classical piano music! Using a selection of the Norwegian composer Edvard Grieg’s lyric pieces for piano, a story is told about a tiny troll venturing into the forest for the first time.

The troll is going on a visit to his grandmother, and meets butterflies, elves and a bird friend on his way. Music is merged with puppetry in an effort to make classical music more accessible to a young audience.

The performance features pianist Margrit Honecker and puppeteer Haakon Strøm. They have previously created the show “Mozart som barn” (Mozart as a Child).

 

Performers:

Margrit Honecker (piano)

Haakon Strøm (puppeteer)

 

Information:

Puppet designer and maker: Kari Noreger

Consultant: Niels Peter Underland

Duration: 30 min

Setup: 90 min

De-rig: 30 min

 

Contact:

Margrit Honecker

mhonecker@hotmail.com

+47 92278893