AVANT LES MOTS (FRA)

Som en gigantisk mandala blir en rund scene boltreplass for en lydeksperimenterende duo. Småstein, skjell og trebiter blir brakt til liv litt om litt foran øynene på de unge tilskuerne, former store, flyktige bilder og føder, gnir, kolliderer og allierer seg med utøvernes stemmer, til musikk like overraskende som familiær.

Der finner vi spontaniteten fra livets første øyeblikk, når språk var uten ord. Hva om vi kunne sammenligne barns evolusjon med menneskehetens utvikling på Jorda?

Uten et ord forteller Guylaine og Emmanuel en opprinnelseshistorie fra det kollektivt ubevisste. Bråkete, men morsomt, moderne, men lekent, tilbyr musikken en beroligende og tidløs boble hvor publikum kan krølle seg sammen i lykke.

Like a giant mandala, a round stage becomes the playground of a duo of sound explorers. Under the eyes of the young spectators, pebbles, shells and pieces of wood come to life little by little to form large ephemeral drawings and give birth, rubbing, colliding and allying themselves with their voices, music as surprising as it is familiar . We find there the spontaneity of the first moments of life, when language did without words. What if we could compare the evolution of children and that of humans on Earth? 

 Without a word, Guylaine and Emmanuel invent an ancestral story that draws from the collective unconscious. Noise but funny, contemporary but whimsical, it offers a soothing and timeless bubble, in which the public comes to curl up with happiness. 

Medvirkende:
Emmanuel Ricard
Guylaine Cosseron 

Fakta: 
Målgruppe: 6 md- 8 år
Varighet: 30 min
Opprigg: 120min
Nedrigg: 60 min

Kontakt:
Virginie Zangs 
Tlf: +33 6 11 56 27 70
E-post: vzangs@gmail.com 

Nettside og video: https://www.avantlesmots.fr/