Åpning v/kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Vi gleder oss stort til at selveste kultur- og likestillingsministeren, Anette Trettebergstuen, kommer til Marked for Musikk – og skal stå for årets åpning!

 

Om Anette Trettebergstuen (fra arbeiderpartiet.no):

Jeg heter Anette, er født i 1981, har en sønn, og bor på Hamar. Jeg er kultur- og likestillingsminister, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Jeg samler på gamle sykler, har jobbet som DJ, liker å gå på ski og i fjellet, og er nerdete opptatt av tyrkisk historie og politikk. Jeg har gitt ut boka «Homo!» og sitter i styret i Harvey Milk Foundation. Jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, lommebok, kjønn eller bosted.

Likestillingskampen er en frihetskamp, og altfor mange opplever å ikke kunne velge fritt i livet sitt i dag.

På Stortinget har jeg sittet i utenrikskomiteen, arbeidskomiteen og familie- og kulturkomiteen. Jeg har jobbet spesielt mye med likestillingspolitikk, bedre levekår for LHBT+-personer, et bedre arbeidsliv, det å skape arbeid for unge over hele landet, og en kulturpolitikk som gir alle uavhengig av bakgrunn mulighet til å få gode opplevelser der de bor.

Som kultur- og likestillingsminister vil jeg jobbe for et bredt og godt kulturtilbud, en inkluderende breddeidrett, særlig for barn og unge, og en offensiv likestillingspolitikk.