De ærlige stemmene

Siden vi jobber med konserter rettet mot barn og ungdom er det viktig for oss at stemmene til barn og ungdom blir hørt, og at de setter sitt preg på vårt arrangement. Derfor er barn og ungdom selv involvert både bak, foran og på scenen på Marked for Musikk. Noen er konferansierer og introduserer konserter, noen er kulturverter og ivaretar utøvere og deltakere, noen hadde i år produsert promo- og smittevernsfilmer, og noen skriver anmeldelser av konsertene.

Ærlige meninger

Også i år har Marked for Musikk samarbeidet med prosjektet Unge stemmer, som er et nettsted hvor ungdom kan registrere seg og skrive om den profesjonelle scenekunsten de opplever, både på skolen og på andre scener. Fire ungdommer fra Unge Stemmer deltok på årets marked, hvor de så en haug av konserter, og skrev sine ærlige meninger om de i etterkant på ungestemmer.no.

– Å ha ungdomsstemmene til stede på arrangementer som Marked for Musikk syns jeg er viktig. De representerer målgruppa, og har med seg en annen erfaringsbakgrunn enn det voksne publikummet. Noe vet de mer om enn oss, andre ting mindre. Målet er ikke at vi skal komme til en felles konsensus om hva som er god kunst, men å sørge for at det er mulig å si sin ærlige mening og få den hørt, sier Elin Rekdal, prosjektleder for Unge Stemmer.

Ungestemmer.no eies og drives av Norsk Scenekunstbruk, som er den største landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år.

En selvfølge å inkludere barn og ungdom

For Marked for Musikk er involveringen av de unge anmelderne del av en bevisst satsing.

– For oss er det selvsagt at barn og unge også må ha en rolle, når de til syvende og sist er den viktigste målgruppa for alt vi driver med. Selv om våre deltakere og publikum består av konsertarrangører med godt trente øyne og ører for hva som treffer barn og ungdom godt fra scenen, kan umulig vi voksne tolke det vi opplever på samme måte som barn og ungdom. Derfor har vi forsøkt flere måter å inkludere de unge på, og ordningen med ungdom som anmelder konserter synes vi har stor verdi, mener prosjektleder for Marked for Musikk, Natasha Peevor-Johnson.

Forberedelser

De unge konsertanmelderne fra Unge Stemmer kommer godt forberedt til Marked for Musikk.

– Før arrangementet møtes vi for å bli litt kjent, og for å gå gjennom programmet. Vi ser på videoer og hører lydsnutter, og fordeler oppgaver. Vi snakker om hva en konsert eller en forestilling består av, alt fra lys, kostymer, rekvisitter og andre virkemidler, til oppbygging, kontakt med publikum, budskap, hvilken følelse den gir, når den starter, forteller Elin Rekdal.

Marked for Musikk arrangerer også kurs for konferansierene og kulturvertene i forkant av arrangementet hvert år.

 

Her kan du lese konsertanmeldelser fra årets Unge Stemmer:
Confess
IESTEV
En hyllest til Chuck Berry
Rhythm and slide
Oftania
Rohta
Skrømt på vift
Søvnekspertene
Igor og fetterne
Alebvinger