Barn og ungdom på MFM

Marked for Musikk ønsker å ta barn og unge på alvor og har et aktivt forhold til målgruppen som konsertene er ment for.

ELEVPUBLIKUM
Elever fra lokale barnehager og skoler inviteres til å være publikum på de ulike konsertene. Hensikten er å vise produksjonene i en reell setting, så vi kan se artistene i samspill med målgruppen. Samtidig får barn i nærmiljøet en god konsertopplevelse.

KULTURVERTER
Elever på Mellomhagen ungdomsskole introduserer konsertene, rigger og sørger for at deltagere og utøvere er godt ivaretatt.

BLOGGERE
For fjerde år på rad samarbeider Marked for Musikk med Scenekunstbruket om prosjektet «Unge stemmer». Bloggerne våre kurses i kunstkritikk og blogger om utvalgte konserter. Disse kan leses på ungestemmer.no

MUSIKKANTENNER
Også i år kan du få en musikkantennes ærlige og umiddelbare mening om en konsert. Årets musikkantenner går i 6. klasse på Langestrand skole og 8.-10. klasse på Mellomhagen ungdomsskole. Arrangementet ville ikke vært det samme uten disse fantastiske barna og ungdommene.

 

I forkant av Marked for Musikk hvert år, arrangerer vi kulturvertkurs. Her får elevene trening i rollene de skal ha under arrangementet.