Om Marked for Musikk

 

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve konserter av høy kvalitet.

I 2016 var Marked for Musikk vertskap for YAMsession – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. Vi håper på en gjenvisitt i 2020. I 2018 gikk Marked for Musikk av stabelen 23. – 25. oktober.

 

 

MFM – Visningsarena der det er anledning til å oppleve aktuelle konserter tilrettelagt for barn og unge med tanke på kjøp og salg av musikkproduksjoner, og en møteplass for aktører med interesse for feltet.
Hovedprogrammet: 30 minutters konserter som er produsert for/tilpasset målgruppa.
Spot on: En mer uformell setting. Kortere konserter (ca. 10 minutter), etterfulgt av en samtale med konferansier.

MFM – Kompetansearena som tilrettelegger for kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og unge. Programmet inneholder også et fagseminar som tar opp dagsaktuelle temaer.

MFM – Henvender seg til artister som ønsker oppdrag og konsertarrangører/produsenter (fra kulturhus, festivaler, bibliotek/litteraturhus og Den kulturelle skolesekken m.fl.) som ser etter gode produksjoner for barn og unge.

MFM – Programutvalget består av representanter med høy kompetanse og ulik bakgrunn innen feltet musikk for barn og ungdom. Ledes av programansvarlig i Vestfold fylkeskommune. Medlemmer i utvalget skiftes ut med jevne mellomrom. Mandatet til utvalget er å bistå programansvarlig i utvelgelsen av det musikalske programmet. Utvalget går gjennom innsendte forslag og driver oppsøkende virksomhet gjennom året.

Målet er å skape et variert program av gode produksjoner fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi, relevans og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges.

 • Morten Brenne – Kulturtanken
 • Henriette Larsen – Miniøya
 • Siri Kvambe – Samspill
 • Vegar Vårdal – Riksscenen
 • Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune (MFM)

MFM – Det faglige rådet  bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet spiller inn programforslag, sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og sist, men ikke minst er viktige ambassadører.

 • Norsk kulturhusnettverk – Nina Hodneland
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Den kulturelle skolesekken i Telemark – Anne Hermansen (grunnskole)
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Tønsberg og Færder bibliotek – Aslak Larsen
 • Kulturhuset Bølgen – Andreas Gilhuus
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Musikernes fellesorganisasjon)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth