Om Marked for Musikk

 

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve konserter av høy kvalitet.

I 2016 var Marked for Musikk vertskap for YAMsession – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. Og det blir en gjenvisitt i 2020. I 2019 går Marked for Musikk av stabelen 22. – 24. oktober.