Om Marked for Musikk

Marked for Musikk er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk sitt overordnede mål, er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. I 2016 var Marked for Musikk vertskap for YAMsession – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. Og det blir en gjenvisitt i 2020.

I 2019 går Marked for Musikk av stabelen 22. – 24. oktober, og da har vi 10 års-jubileum!