Musikkantenner

 

Også i år kan du få en musikkantennes ærlige og umiddelbare mening om en konsert. En «musikkantenne» er et barn eller ungdom som ser et utvalg konserter under Marked for Musikk, og deres oppgave er å formidle sin opplevelse til voksne som deltar på arrangementet – helt uten filter og regi.

Årets musikkantenner går på Langestrand skole. Arrangementet ville ikke vært det samme uten disse fantastiske barna og ungdommene.