Barn og unge

Marked for Musikk ønsker å ta barn og unge på alvor og har et aktivt forhold til målgruppen som musikken som vises fram er ment for.

Elevpublikum   
Elever fra lokale barnehager og skoler inviteres til å være publikum på de ulike konsertene. Hensikten er å se artistene i samspill med sin målgruppe. Samtidig får barn i nærmiljøet et tilbud om en god konsertopplevelse.

Kulturverter     
Ungdommer som har valgfaget «Sal og Scene» på Mellomhagen ungdomsskole i Larvik bistår under arrangementet. På Marked for Musikk får elevene satt ut i live noe av det de lærer på skolen. Oppgaver består av introduksjon av konserter, rigg, informasjon og vertskap. Ungdommene forberedes på jobben ved å delta på et kulturvertkurs i forkant. Godt arbeid i kulissene er avgjørende for at Marked for Musikk skal bli vellykket. Vi ønsker å løfte ungdommene og gi dem en god opplevelse i en profesjonelle ramme. Håpet er at denne opplevelsen kan bidra til å skape bevissthet rundt arrangørrollen og friste flere til å bli profesjonelle kulturarbeidere i framtida.

Bloggere     
Vi fortsetter samarbeidet med Scenekunstbruket om deres prosjekt «Unge stemmer». Vi gir de unge en stemme gjennom anmeldelser av konserter som er myntet på dem. Ungdommer fra «Sal og Scene» på Mellomhagen ungdomsskole vil få kurs i kunst kritikk og deretter blogge om et utvalg konserter/musikkproduksjoner. Bloggene vises på www.ungestemmer.no.

Musikkantennene
Vi videreutvikler prosjektet «Musikkantennene» der deltakere får låne med seg barn/ungdom for å se på konsertene sammen og snakke sammen i etterkant. I år trenger du ikke å låne en antenne, men kun henvende deg til en av antennene på et samlingspunkt etter konserten. Antennene er uniformerte og lett synlige. Hensikten er å gi voksne muligheten til å få en reell tilbakemelding fra et barns ståsted. Musikkantennene som er til låns i år går i 6. klasse på Langestrand skole og i 9. og 10. klasse på «Sal og Scene» på Mellomhagen ungdomsskole. Elevene har fått en kurs i kunstkritikk i forkant og vi tilbyr veiledende spørsmål til voksne (henvend deg i registreringen).

Les «Musikkantennene» sine evalueringer av noen av konsertene på YAMsession 2017 her