Barn og ungdom på MFM

Marked for Musikk sitt overordnede mål er å bidra til at flere barn og ungdom får tilgang på konsertopplevelser av høy kvalitet. Vi tar barn og unge på alvor, og involverer også de unge i gjennomføringen av arrangementet hvert eneste år:

Elevpublikum
Elever fra lokale barnehager og skoler inviteres til å være publikum på de ulike konsertene.
Hensikten er å se artistene i samspill med målgruppen. Samtidig får barn i nærmiljøet en
god konsertopplevelse.

Bloggere
For tredje år på rad samarbeider Marked for Musikk med Scenekunstbruket om prosjektet
«Unge stemmer». Ungdommer med valgfag «Sal og Scene» på Mellomhagen ungdomsskole
har fått et kurs i kunstkritikk og skal blogge om et utvalg konserter på ungestemmer.no.

Musikkantenner
Gjennom musikkantennene får deltakere muligheten til å spørre barn/ungdom hva de synes
om konsertene og dermed få en reell tilbakemelding fra barnas ståsted der og da. Årets
musikkantenner går i 6. klasse på Langestrand skole og i 9.-10. klasse på Mellomhagen
ungdomsskole.

Kulturverter
Ungdommer fra «Sal og Scene» på Mellomhagen bistår også i kulissene under Marked
for Musikk. Oppgaver består av introduksjon av konserter, rigg, informasjon og vertskap.
Kulturvertene forberedes på jobben ved å delta på et kurs i forkant.