Arenakart

Vi bruker tre hovedlokaler i gjennomføringen av arrangementet /
The event takes place in three main venues: