Map of venues

Here is a map of the main venues we will be using during the event. Please note that we start at Bølgen kulturhus each morning.’

Vi bruker tre hovedlokaler i gjennomføringen av årets arrangement: