Koronaviruset

Her publiseres fortløpende informasjon om hvordan koronaviruset vil påvirke årets arrangement. Vi anbefaler utøvere å holde seg oppdatert her.


Informasjon til utøvere som skal spille på Marked for Musikk 2020:

Marked for Musikk gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.
Smitteverntiltak vil iverksettes under transport, forflytting, under konserter og bespisning, slik at alle som deltar, både foran, på og bak scenen, skal være trygge.

Vi vil ha stort fokus på én-meters avstand og ha nok håndsprit.
Dere må komme symptomfrie, og ikke ha vært i utlandet de siste ti dagene før arrangementet.
Ha fokus på god håndhygiene og hold avstand!

Sammen skal vi gjøre Marked for Musikk 2020 til et godt og trygt arrangement, der vi tar vare på hverandre.

Merk dere spesielt:

  • Produksjoner med fysisk interaksjon med publikum: vær obs på at dere ikke kan dele mikrofon, rekvisita etc med noen i publikum. Dersom dere har interaksjon med publikum som en del av deres produksjon må dette planlegges i detalj med oss i god tid før arrangementet, så vi finner gode og trygge løsninger. Ta kontakt med Linda hvis det er noe angående produksjonen deres som utfordrer smittevern/1metersregelen.
  • Siden det kun er plass til 100 personer i de største salene våre er det noen av produksjonene som vises to ganger for at alle som er på Marked for Musikk skal få muligheten til å se produksjonen.
  • På grunn av begrensningene i antall publikum må vi dessverre invitere færre barn. Men vi gjør vårt ytterste for at alle visninger i dagprogrammet skal ha målgruppa i salen, på fremste rad! De eneste visningene som ikke har målgruppa i publikum, er Spot on onsdag kveld, der er kun Marked for Musikk sine .
  • Selv om vi svært gjerne vil invitere dere utøvere inn som publikum på de andre visningene, kan det være at vi i år må prioritere oppkjøpere (produsenter og arrangører). Men hvis det er plass er dere selvfølgelig hjertelig velkommen inn på alle årets visninger!

Velkommen til Larvik og takk for den viktige jobben dere gjør for barn og ungdom!