Smittevern

Her publiseres fortløpende informasjon om hvordan koronaviruset vil påvirke årets arrangement. Vi anbefaler utøvere å holde seg oppdatert her.


Informasjon til utøvere som skal spille på Marked for Musikk 2021:

Marked for Musikk gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.
Smitteverntiltak vil iverksettes under transport, forflytting, under konserter og bespisning, slik at alle som deltar, både foran, på og bak scenen, skal være trygge.

Vi vil ha stort fokus på én-meters avstand og hygiene.
Dere må komme symptomfrie og tilfredsstille gjeldende innreise- og karantenekrav.
Ha fokus på god håndhygiene og hold avstand!

Sammen skal vi gjøre Marked for Musikk 2021 til et godt og trygt arrangement, der vi tar vare på hverandre. Vi klarte det høsten 2020, så vi skal klare det i år også!

Merk dere spesielt:

  • Produksjoner med fysisk interaksjon med publikum: vær obs på at dere ikke kan dele mikrofon, rekvisita etc med noen i publikum. Dersom dere har interaksjon med publikum som en del av deres produksjon må dette planlegges i detalj med oss i god tid før arrangementet, så vi finner gode og trygge løsninger. Ta kontakt med Linda hvis det er noe angående produksjonen deres som utfordrer smittevern/1metersregelen.
  • Siden det begrenset antall publikumsplasser vises flere av produksjonene to ganger for at alle som er på Marked for Musikk skal få muligheten til å se produksjonen.
  • På grunn av begrensningene i antall publikum må vi dessverre invitere færre barn. Men vi gjør vårt ytterste for at alle visninger i dagprogrammet skal ha målgruppa i salen, på fremste rad! De eneste visningene som ikke har målgruppa i publikum, er Spot on onsdag kveld.
  • Selv om vi svært gjerne vil invitere dere utøvere inn som publikum på de andre visningene, kan det være at vi i år må prioritere oppkjøpere (produsenter og arrangører). Men hvis det er plass er dere selvfølgelig hjertelig velkommen inn på alle årets visninger!

Velkommen til Larvik og takk for den viktige jobben dere gjør for barn og ungdom!