Meld inn produksjon

Programrådet legger hovedsakelig programmet for Marked for Musikk i perioden februar – mai, men også utenfor denne perioden er det mulig å melde inn programforslag. Innmeldingsskjema finner du her.

Utøvere besvares fortløpende. Det kan noen ganger ta litt tid før dere får svar. Ta kontakt hvis du trenger en raskere avklaring!

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: lindagjersh@vfk.no 
Tel: +47 91345733


Se her for informasjon om programrådets sammensetning. For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ