Søk om å spille

Programmet for Marked for Musikk 2018 er lagt. Søknadskjema for å spille på Marked for Musikk 2019 blir åpnet i desember.

Merk: Programutvalget går årlig gjennom opptil 200 programforslag, og vurderer programmene etter Ønskekvistmodellen. Det presiseres at målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk, økonomi og kjønnssammensetning er momenter som blir vektlagt når programmet legges, og som kan være blant grunnene til at en kunstnerisk meget godt produksjon ikke tilbys plass i programmet.

Programansvarlig: Linda Gjersøe Helseth
Epost: lindagjersh@vfk.no eller markedformusikk@vfk.no
Tel: +47 91345733


For mer informasjon om det å spille på Marked for Musikk, se info for artister eller 
vår FAQ