Koronaviruset

Her publiseres fortløpende informasjon om hvordan koronaviruset vil påvirke årets arrangement. Vi anbefaler utøvere å holde seg oppdatert her.

 

Informasjon til utøvere som skal spille på Marked for Musikk 2020:

Marked for Musikk blir annerledes enn planlagt i år pga koronaviruset. Det planlagte YAMsession utsettes til 2021, men Marked for Musikk gjennomføres – med norske og forhåpentligvis noen skandinaviske produksjoner.

Som arrangør følger vi situasjonen med koronaviruset tett,  og planlegger for at vi må ta flere grep for å ivareta smittevern. Her er det vi tenker per i dag, som kan være greit for dere utøvere å vite:

Dersom det fortsatt er 1 meters avstandsregel som gjelder i oktober, vil det påvirke oss på flere måter:

  • Vi har få saler tilgjengelig som er store nok, og sannsynligvis liten fleksibilitet. Produksjoner som krever mye tid til opprigg/nedrigg blir spesielt krevende i år
  • I håp om at smittevernreglene tillater større grupper og at avstandsregelen opphører, legger vi ikke de detaljerte planene før etter sommeren. Dette vil sannsynligvis bety at det kan bli en del frem og tilbake med datoer, saler og tidspunkter. Fint om dere kan sette av alle dagene inntil videre, 20.-22. oktober. Reiser bestilles i slutten av august/begynnelsen av september.
  • Det kan bety at dere må dele scene med en annen produksjon, og at dere får begrenset tid til lydprøver/omrigg
  • Siden det kun er plass til 100 personer i de største salene våre er det sannsynlig at visningene må gjøres to eller flere ganger for at alle som er på Marked for Musikk skal få muligheten til å se produksjonen. Hvis det ikke er aktuelt for deg å vise produksjonen flere ganger er det viktig at vi får beskjed.
  • Dersom dere har utøvere i deres produksjon som ikke bor i Norge, er det viktig at vi får beskjed.
  • Selv om vi svært gjerne vil invitere dere utøvere inn som publikum på de andre visningene, kan det være at vi i år må prioritere oppkjøpere (produsenter og arrangører)