SUSTAIN

Sustain er en sterk og nær konsertforestilling om menneskets forhold til naturen. Bodil Lunde Rørtveits mangfoldige stemme står sentralt i et unikt lydlandskap der fem lekne musikere spiller på spesialbygde instrumenter av plastsøppel. Det musikalske uttrykket er inspirert av urkraft eller urmusikk, med store variasjoner i sjanger og uttrykk fra skjøre lydlandskaper til suggerende rave og techno. Det vokale uttrykket er inspirert av fuglelyder, og lyden av havet.

Sustain er uten ord, noe som gir ungdommene rom for egen tolkning og åpner opp for refleksjon. Gjennom en sterk scenisk opplevelse, vender vi blikket mot oss selv, og ser hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn skaper en felles fremtid.

Medvirkende:
Bodil Lunde Rørtveit (vokal)
Eline Sundal (strenger, vokal)
Jørn Lavoll (tubulum, vokal)
Magnus Brandseth (blåseintrumenter, vokal)
HC Dalgaard (perkusjon, vokal)

Målgruppe: Fra 10 år

Produsent: Sagn og Scene
Konsertlengde: 55 min
Oppriggingstid: 8 timer, inkl. lydprøve
Nedriggingstid: 3 timer
Oppdragstype: Kulturhus, festivaler
Blending: Ja
Scenestørrelse: min 8,5 m x 4,5 m. Helst 9-10 m x 5-6 m

Kontakt og mer informasjon:
Hjørdis M. Steinsvik
+47 98 68 41 14
post@prodis.no

https://www.sustaintheconcert.com/arena